Nacrt izvješća - JURI_PR(2014)541451Nacrt izvješća
JURI_PR(2014)541451

NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi država članica da u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
(COM(2011)0912 - C8-0000/2017 - 2011/0448(NLE))
Odbor za pravna pitanja
Izvjestiteljica: Heidi Hautala

4.11.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: