Jelentéstervezet - JURI_PR(2014)541451Jelentéstervezet
JURI_PR(2014)541451

JELENTÉSTERVEZET
Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Jogi Bizottság
Előadó: Heidi Hautala

4.11.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: