Abbozz ta' rapport - JURI_PR(2014)541451Abbozz ta' rapport
JURI_PR(2014)541451

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal
(COM(2011)0912 - C7-0000/2012 - 2011/0448(NLE))
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Heidi Hautala

4.11.2014

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: