Ontwerpverslag - JURI_PR(2014)541451Ontwerpverslag
JURI_PR(2014)541451

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Heidi Hautala

4.11.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: