Projekt sprawozdania - JURI_PR(2014)541451Projekt sprawozdania
JURI_PR(2014)541451

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Heidi Hautala

4.11.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: