Proiect de raport - JURI_PR(2014)541451Proiect de raport
JURI_PR(2014)541451

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Albania la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Heidi Hautala

4.11.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: