Osnutek poročila - JURI_PR(2014)541451Osnutek poročila
JURI_PR(2014)541451

OSNUTEK POROČILA
o predlogu sklepa Sveta o izjavi držav članic glede sprejetja v interesu Evropske unije pristopa Albanije k Haaški Konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Heidi Hautala

4.11.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: