Návrh zprávy - JURI_PR(2015)546580Návrh zprávy
JURI_PR(2015)546580

NÁVRH ZPRÁVY
o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
(2014/2256(INI))
Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Julia Reda

15.1.2015

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: