Raporti projekt - JURI_PR(2015)546580Raporti projekt
JURI_PR(2015)546580

RAPORTI PROJEKT
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) rakendamise kohta
(2014/2256(INI))
Õiguskomisjon
Raportöör: Julia Reda

15.1.2015

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: