Nacrt izvješća - JURI_PR(2015)546580Nacrt izvješća
JURI_PR(2015)546580

NACRT IZVJEŠĆA
o provedbi Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu
(2014/2256(INI))
Odbor za pravna pitanja
Izvjestiteljica: Julia Reda

15.1.2015

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: