Pranešimo projektas - JURI_PR(2015)546580Pranešimo projektas
JURI_PR(2015)546580

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo
(2014/2256(INI))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Julia Reda

15.1.2015

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: