Ziņojuma projekts - JURI_PR(2015)546580Ziņojuma projekts
JURI_PR(2015)546580

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
(2014/2256(INI))
Juridiskā komiteja
Referente: Julia Reda

15.1.2015

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: