27.10.2015
JURI_PR(2015)571415
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст
(11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))
Комисия по правни въпроси
Докладчик: Костас Хрисогонос

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 170kWORD 79k
Правна информация - Политика за поверителност