27.10.2015
JURI_PR(2015)571415
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu
(11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))
Výbor pre právne veci
Spravodajca: Kostas Chrysogonos

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 164kWORD 77k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia