27.10.2015
JURI_PR(2015)571415
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust
(11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Kostas Chrysogonos

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 156kWORD 72k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy