21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Комисия по правни въпроси
Докладчик: Жан-Мари Кавада

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 910kWORD 462k
Правна информация - Политика за поверителност