21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Õiguskomisjon
Raportöör: Jean-Marie Cavada

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 561kWORD 386k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika