21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Jean-Marie Cavada

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 565kWORD 376k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö