21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 832kWORD 454k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti