21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Jean-Marie Cavada

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 822kWORD 462k
Teisinė informacija - Privatumo politika