21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Juridiskā komiteja
Referents: Jean-Marie Cavada

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 813kWORD 437k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika