21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Jean-Marie Cavada

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 581kWORD 404k
Juridische mededeling - Privacybeleid