21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Jean-Marie Cavada

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 835kWORD 495k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate