21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Výbor pre právne veci
Spravodajca: Jean-Marie Cavada

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 747kWORD 460k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia