21.6.2016
JURI_PR(2016)585465
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden
(COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Jean-Marie Cavada

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 573kWORD 384k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy