Udkast til betænkning - JURI_PR(2016)595722Udkast til betænkning
JURI_PR(2016)595722

UDKAST TIL BETÆNKNING
om gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner og spaltninger
(2016/2065(INI))
Retsudvalget
Ordfører: Enrico Gasbarra

16.12.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: