Ontwerpverslag - JURI_PR(2016)595722Ontwerpverslag
JURI_PR(2016)595722

ONTWERPVERSLAG
over de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende fusies en splitsingen
(2016/2065(INI))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Enrico Gasbarra

16.12.2016

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: