Návrh správy - JURI_PR(2016)595722Návrh správy
JURI_PR(2016)595722

NÁVRH SPRÁVY
o vykonávaní cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení
(2016/2065(INI))
Výbor pre právne veci
Spravodajca: Enrico Gasbarra

16.12.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: