Osnutek poročila - JURI_PR(2016)595722Osnutek poročila
JURI_PR(2016)595722

OSNUTEK POROČILA
o izvajanju čezmejnih združitev in delitev
(2016/2065(INI))
Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Enrico Gasbarra

16.12.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: