Udkast til betænkning - JURI_PR(2017)601094Udkast til betænkning
JURI_PR(2017)601094

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Retsudvalget
Ordfører: Therese Comodini Cachia

8.3.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: