Raporti projekt - JURI_PR(2017)601094Raporti projekt
JURI_PR(2017)601094

RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Õiguskomisjon
Raportöör: Therese Comodini Cachia

8.3.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: