Mietintöluonnos - JURI_PR(2017)601094Mietintöluonnos
JURI_PR(2017)601094

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Therese Comodini Cachia

8.3.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: