Mietintöluonnos - JURI_PR(2017)601094Mietintöluonnos
JURI_PR(2017)601094

  MIETINTÖLUONNOS
  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
  (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Esittelijä: Therese Comodini Cachia

  8.3.2017

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: