Pranešimo projektas - JURI_PR(2017)601094Pranešimo projektas
JURI_PR(2017)601094

  PRANEŠIMO PROJEKTAS
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
  (COM(2016) 0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėja: Therese Comodini Cachia

  8.3.2017

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: