Pranešimo projektas - JURI_PR(2017)601094Pranešimo projektas
JURI_PR(2017)601094

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
(COM(2016) 0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Therese Comodini Cachia

8.3.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: