Förslag till betänkande - JURI_PR(2017)601094Förslag till betänkande
JURI_PR(2017)601094

  FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
  (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Therese Comodini Cachia

  8.3.2017

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: