Förslag till betänkande - JURI_PR(2017)601094Förslag till betänkande
JURI_PR(2017)601094

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Therese Comodini Cachia

8.3.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: