26.6.2017
JURI_PR(2017)606289
UDKAST TIL BETÆNKNING
om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer
(2016/2224(INI))
Retsudvalget
Ordfører: Virginie Rozière

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 280kWORD 50k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik