Raporti projekt - JURI_PR(2018)622144Raporti projekt
JURI_PR(2018)622144

RAPORTI PROJEKT
relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta
(2017/2023(INI))
Õiguskomisjon
Raportöör: Pavel Svoboda

5.11.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: