Pranešimo projektas - JURI_PR(2018)622144Pranešimo projektas
JURI_PR(2018)622144

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus
(2017/2023(INI))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Pavel Svoboda

5.11.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: