Abbozz ta' rapport - JURI_PR(2018)622144Abbozz ta' rapport
JURI_PR(2018)622144

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer
(2017/2023(INI))
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Pavel Svoboda

5.11.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: