Projekt sprawozdania - JURI_PR(2018)622144Projekt sprawozdania
JURI_PR(2018)622144

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie transgranicznych roszczeń o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen
(2017/2023(INI))
Komisja Prawna
Sprawozdawca: Pavel Svoboda

5.11.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: