2.7.2018
JURI_PR(2018)623965
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Комисия по правни въпроси
Докладчик: Виржини Розиер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 321kWORD 114k
Правна информация - Политика за поверителност