Návrh zprávy - JURI_PR(2018)623965Návrh zprávy
JURI_PR(2018)623965

  NÁVRH ZPRÁVY
  o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodajka: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: