2.7.2018
JURI_PR(2018)623965
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Virginie Rozière

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 296kWORD 104k
Právní upozornění - Ochrana soukromí