Udkast til betænkning - JURI_PR(2018)623965Udkast til betænkning
JURI_PR(2018)623965

  UDKAST TIL BETÆNKNING
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Retsudvalget
  Ordfører: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: