2.7.2018
JURI_PR(2018)623965
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Retsudvalget
Ordfører: Virginie Rozière

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 305kWORD 106k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik