Mietintöluonnos - JURI_PR(2018)623965Mietintöluonnos
JURI_PR(2018)623965

  MIETINTÖLUONNOS
  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Esittelijä: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: