2.7.2018
JURI_PR(2018)623965
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Virginie Rozière

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 298kWORD 107k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö