Pranešimo projektas - JURI_PR(2018)623965Pranešimo projektas
JURI_PR(2018)623965

  PRANEŠIMO PROJEKTAS
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėja: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: