Ziņojuma projekts - JURI_PR(2018)623965Ziņojuma projekts
JURI_PR(2018)623965

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Juridiskā komiteja
Referente: Virginie Rozière

2.7.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: