Ziņojuma projekts - JURI_PR(2018)623965Ziņojuma projekts
JURI_PR(2018)623965

  ZIŅOJUMA PROJEKTS
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Juridiskā komiteja
  Referente: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: