Osnutek poročila - JURI_PR(2018)623965Osnutek poročila
JURI_PR(2018)623965

  OSNUTEK POROČILA
  o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Odbor za pravne zadeve
  Poročevalka: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: