Dréacht-tuarascáil - JURI_PR(2022)737290Dréacht-tuarascáil
JURI_PR(2022)737290

DRÉACHT-TUARASCÁIL
maidir leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint an chomhshaoil tríd an dlí coiriúil agus a chuirtear in ionad Threoir 2008/99/CE
(COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
Rapóirtéir don tuairim: Antonius Manders

12.10.2022

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: