Pranešimo projektas - JURI_PR(2022)737290Pranešimo projektas
JURI_PR(2022)737290

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis ir kuria pakeičiama Direktyva 2008/99/EB
(COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Antonius Manders

12.10.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: