Ziņojuma projekts - JURI_PR(2022)737290Ziņojuma projekts
JURI_PR(2022)737290

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK
(COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
Juridiskā komiteja
Referents: Antonius Manders

12.10.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: