Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelace
PDF 49kWORD 16k
4. května 2017
K-000002/2017

Méně závažná interpelace k písemnému zodpovězení K-000002/17

Komisi (Místopředsedkyně Komise / Vysoká představitelka)

článek 130a jednacího řádu

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri


  Předmět: VP/HR - Ujednání priorit partnerství EU a Egypta

 Písemná odpověď 

V reakci na strašné bombové útoky na dva koptské kostely v Egyptě před dvěma týdny vyhlásil prezident as-Sísí tříměsíční výjimečný stav. Od roku 2013, kdy se prezident as-Sísí dostal k moci, požívají policejní a bezpečnostní složky rozsáhlých zásahových pravomocí, nyní se však pravděpodobně stanou ještě invaznějšími. Ačkoliv prezident as-Sísí zasahuje proti občanské společnosti a pronásledování obhájců lidských práv zřejmě bude pokračovat a ještě zesílí, EU chce s Egyptem před létem dojednat priority partnerství.

Jak podle vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise (HR/VP) ovlivní výjimečný stav přetrvávající potlačování základních zásad, svobod a lidských práv v egyptské občanské společnosti?

Jak ovlivní pokračující porušování lidských práv ujednání priorit partnerství mezi EU a Egyptem? Jak HR/VP zaručí, že v rámci těchto priorit partnerství mezi EU a Egyptem budou upřednostněna lidská práva před řízením migrace a bojem proti terorismu?

Závěry Evropské rady o Egyptu ze dne 6. března 2017 se o lidských právech ani jednou nezmínily. Kdy naposledy sama HR/VP diskutovala o lidských právech při jednání s egyptskými orgány?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí